Endodoncja jako dziedzina stomatologii


Jedną ze specjalizacji stomatologii jest endodoncja. Obejmuje ona naukę i praktykę nauk podstawowych i klinicznych obejmujących biologię normalnej miazgi zębowej. Obejmuje również etiologię, diagnostykę, zapobieganie i leczenie chorób i urazów miazgi zębowej wraz z towarzyszącymi warunkami perystorycznymi. Endodoncja rozwinęła się ogromnie w ciągu ostatniej dekady, a jej zastosowania znacznie poprawiły jakość leczenia stomatologicznego.
Pod względem klinicznym endodoncja obejmuje zachowanie części lub całej miazgi zęba w zdrowiu lub usunięcie całej miazgi w nieodwracalnej chorobie. Obejmuje to zęby z nieodwracalną zapalną i zainfekowaną tkanką miazgi. Endodoncja obejmuje leczenie tylko wtedy, gdy obecna jest miazga zębowa, ale obejmuje również zachowanie zębów, które nie odpowiedziały na niechirurgiczne leczenie endodontyczne lub na zęby u których rozwinęły się nowe zmiany, np. w przypadku konieczności leczenia kanałowego lub perystadycznego.
Każdy stomatolog i dentysta Warszawa Bielany zajmujący się endodoncją musi posiadać szeroki zakres specjalistycznej wiedzy.