Endodoncja jako dziedzina stomatologii

Jedną ze specjalizacji stomatologii jest endodoncja. Obejmuje ona naukę i praktykę nauk podstawowych i klinicznych obejmujących biologię normalnej miazgi zębowej. Obejmuje również etiologię, diagnostykę, zapobieganie i leczenie chorób i urazów miazgi zębowej wraz z towarzyszącymi warunkami perystorycznymi. Endodoncja rozwinęła się ogromnie w ciągu ostatniej dekady, a jej zastosowania znacznie poprawiły jakość leczenia stomatologicznego. Pod względem […]